Transport av väggar

Tack vare samarbete med Lövångerstugor AB erbjuder vi monteringsfärdiga stugor, familjehus, flerbostadshus, studentbostäder, hotell och höghus.

Blockelement och blocktillverkning färdigställs i inomhusmiljö för att korta byggtider på plats och därmed minimera negativ yttre påverkan. Vi är redo att bygga för dig året runt.

Vi finns som resurs, när t ex den egna produktionskapaciteten inte räcker till. Med utgångspunkt från kundens ritningar ser vi till att komponenter till tak, väggar och/eller golv levereras enligt överenskommelse. 

Färdigställningsgraden varierar beroende på dina önskemål. Vi kan även leverera komponenter med färdigmålat ytskikt. I princip kan vi leverera i hela Sverige, men vanligtvis sträcker sig vårt marknadsområde från Norrland ner till Mälardalen.

På bilden sker lastning av väggar inför transport vidare till slutkund.

Läs mer om Lövångerstugor här!


Servicegatan 9 
931 76 Skellefteå
Tel: 0910-121 22

Följ oss på Facebook
Besök vårt dotterföretag Lövångerstugor

Povel

Nordkust Bygg AB uppfyller de diplomeringskrav som ställs på företaget enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Byggföretagen

Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.