Vi konstruerar affärslokaler

Moderna affärsbyggnader för all typ av handel och tjänsteverksamhet.

Affärslokaler för handel och kontor

Vi levererar kompletta lösningar innefattande allt från mark, platta, byggnad och installationer. Efter att byggnaden är besiktad och godkänd, är det bara att flytta in verksamheten och låta affärerna rulla igång med minimalt uppehåll. Det du behöver, det löser vi. Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans med er en optimal lösning för er verksamhet.

Genom vårt helhetsåtagande vill vi avlasta dig genom hela processen från idé till färdig byggnad.

Servicegatan 9 
931 76 Skellefteå
Tel: 0910-121 22

Följ oss på Facebook
Besök vårt dotterföretag Lövångerstugor

Povel

Nordkust Bygg AB uppfyller de diplomeringskrav som ställs på företaget enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Byggföretagen

Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.